Miło nam poinformować, że system SysKon od 2004 roku obsłużył ponad 150 konferencji (w tym takie, gdzie liczba uczestników sięgała 1000). Poniżej przedstawiamy listę wybranych konferencji obsługiwanych przez SysKon:
 • "Zarządzanie Finansami" fmc.home.pl
 • Zarządzanie jakością a jakość zarządzania
 • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości
 • SKAD (różne lata)
 • Rachunkowość a controlling
 • IV Bałtyckie Forum Zdrowia
 • Zarządzanie Jednostkami Samorządu Terytoralnego
 • ISAT
 • Strategie zarządzania e-biznesem w przedsiębiorstwach
 • Społeczna odpowiedzialność organizacji
 • IX Konferencja Chromatograficzna
 • Zjazd Katedr Ekonomii
 • V Kongres Polonistyki Zagranicznej
 • Efektywność 2012
 • Efficiency as a Source of the Wealth of Nations
 • Sejmik Młodych Informatyków (IV edycja)
 • 16th SICOT Trainees Meeting
 • Oblicza Komunikacji
 • XXVI Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych
 • VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej
 • VII Konferencja Doktorantów
 • FMN 2010
 • KKRRiT 2010
 • WIEDZA W GOSPODARCE I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY
 • ExTech 2010
 • Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki
 • MAKRO 2009
 • XII KRAJOWE SYMPOZJUM NAUK RADIOWYCH
 • Marine Traffic Engineering
 • IRS 2008
 • MIKON-2008
 • Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje
 • Problemy marketingowe polskich przedsiębiorstw
 • "Runki kapitałowe - Skuteczne inwestowanie 2006"
  rynki-kapitalowe.konferencja.org
 • "Problemy marketingowe" problemy-marketingowe.konferencja.org
 • "Kulturotwórcza funkcja gier - Gra jako medium, tekst i rytuał" gry.konferencja.org
 • "Problemy zagospodarowania zbędnego majątku w prywatyzowanych przedsiębiorstwach" pzzm.konferencja.org
 • "Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa 2005" zwp.konferencja.org
 • "Systemy Logistyczne - teoria i praktyka" www.systemylogistyczne.konferencja.org
 • PERMEA 2005 www.permea.konferencja.org
 • Oils & Enviroment www.oils.pl 
 • "Oblicza komunikacji I" oblicza.konferencja.org
 • "Skuteczne Inwestowanie" rynki-kapitalowe.konferencja.org
 • "Zarządzanie Finansami 2004" www.fmc.home.pl
 • "Transport XXI w." transport.konferencja.org
 • "REGION" region.konferencja.org
 • "Zarządzanie Finansami 2003" www.fmc.home.pl
 • "Miejsce poczty i telekomunikacji  w tworzeniu społeczeństw informacyjnych" spoleczenstwa.konferencja.org
 • "Miasta Jak Nowe - rewitalizacja miast 2004"
 • "Zarządzanie i marketing w warunkach społeczeństwa informacyjnego" skm.konferencja.org

Zapoznaj się również z naszymi  referencjami.

Start  |  SysKon  |  O firmie  |  Prezentacje  |  WWW  |  Kontakt

Copyright 2004-2015 INNOTECH. All rights reserved.
ul. Czarnieckiego 3a/9
73-110 Stargard Szczeciński


casual downloadable games
Runes of Avalon website
Roman Budzowski - budzowski.art - obrazem pisane